Team Pro4 U söker trainee

  
Läs mer på:

http://www.svensksegling.se/juniorsegling/nyheter/2016q1/traineeplatspavasshavskappseglare/