Team Arken förbereder sig

Klockan 18.30 ikväll går starten för Silvbernes  Band. 120 Mm havskör.