Hårt väder

Arkenbåten har hårt väder på sin väg hem. 16-20 m/s V/NV. Molle mfl skulle enligt plan förstärka besättningen i Ystad. Eventuellt kommer han istället att ta sig till Klintehamn på Mön där båten ligger nu i väntan på att vinden ska mojna något. Ronnie hälsar att de är vindpinade & blöta men att annars är allt väl ombord.