Förstå morgonen 2014 med båten i vattnet. Vindstilla soluppgång över Stora Värtan

image