Vårt akterstagssystem, konstruktion och tillverkning Jesper Ott, Speed Made Good AB

Hjärtat / pumpen 🙂 i systemet

image

Man tar hem bekvämt från lovartssidan genom att pumpa i ett handtag.

image

Och man släpper genom att dra i de röda knopparna. Även de bekvämt placerade på lovartssidan.

image

Hela systemet är monteras helt under däck, med vattentäta (ja det är sant) genomföringar för alla tampar.

image

70% bättre verkningsgrad än ett kaskadsystem med block av bästa kvalitet.