Fock och genua inhauler-systemet på plats

Under dagen har vi provat det nya inhauler-systemet med framgång. Både fock- och genua skoten kan regleras med ett trimreglage per sida.

IMG_2736

Genuaskots inhauler-delen.

IMG_2733

Fockskots arrangemang med gemensam punkt ovan däckslucka.