Team Pro4u föreläsare för Svenska Havskappseglibgsförbundet

image

image

Tack SHF för en bra dag