Ombyggd och färdigpolerad akter

Nu återstår halkskydd och montage.