Team Pro4u berättade om projektet på Svenska Havskappseglingsförbundets seminarium idag

Kul att få vara med i en så namnkunnig panel av föredragshållare