Segling med Pro4us förändringsledare

Onsdag den 18/5 hade vi en fin kvällsegling med Pro4us förändringsledare. Vi gläds åt samarbetet som pågått sedan 2014.

2016-05-18 18.28.14