Påväg mot Ölands norra

Spinnaker. 12 kn TWS. 160 TWA. Auto styr. Systemet att sätta o ta ner strumpan från sittbrunnen har förfinats. Liket vaktar förstaget. Skepparen kokar kaffe.