Bästa insats inom KSSS träningsverksamhet

Igår under KSSS årsmöte blev vi i Team Pro4u tilldelade ”Princessan Christinas pokal” för bästa insats inom KSSS träningsverksamhet, året 2020.

Det är med stor glädje vi tar emot det priset och vill rikta ett stort tack till KSSS samt våra sponsorer som gör det möjligt för oss att bedriva KSSS Offshore Clinic.