Trysail

Sailcheck av try sailet och sista små meken efter bra träningsdag på havet.