En fredagskväll till…

Var hittar man större delen av Team Pro4u en fredagskväll i mars? Jo, tillsammans med Malin förstås! Kölen är nu 95% klar men lite justeringar kvar och det är ju perfektion som eftersträvas. Igår putsades och vaxades friborden också.

20190315_201515