Fart!

Förra veckan var en intensiv vecka för våran del. På tisdagen seglade vi med Clinicen ute på baggen. Under onsdagskvällen körde vi i besättningen manövrar. 

Torsdags morgon lyftes båten upp på land hos Sune Carlssons Båt varv. Där var vi ett gäng ur besättningen som tvättade botten, spacklade och slipade småskador, polerade och vaxade friborden. Under fredagen målades botten för att senare på eftermiddagen sjösättas.

Lördagen och söndagen tillbringades ute på havet utanför Sandhamn. Under lördagen vart temat FART! Vi testade en rad olika trim för att med hjälp av Expedition och Strip charts försöka förstå vilka trim som är mest optimala i de olika förhållandena. Vi hade även med oss Tore Lewander för att få ytterligare en kunnig person som kunde vara med och leda diskussionen och testerna framåt

Söndagen tillbringades med KSSS Offshore Clinic ute på havet. Där fokuserade vi på båthantering, manövrar ute på havet. Olika ”offshore moment” som flygande försegelbyten, branta bogar med spinnaker samt djupa bogar med fock. Noggrannare beskrivning av söndagen kommer senare